Xem chi tay duong con cai

Cùng timhieucunghoangdao xem bói chỉ tay để biết đường con cái của bạn như thế nào nhé!

Đường này trong Gò Sao Thủy – Thủy tinh chạy ngang song song với đuôi đường tâm tính. Đường này có một, hai hay ba chỉ song song với nhau.

– Nó xác định số con:

  • Nếu dài sâu là trai tùy số đường bao nhiêu.
  • Nếu mảnh nhỏ là gái tùy số đường bao nhiêu.

– Đường này hầu như không rõ và Gò Sao Kim (gần ngón cái) mà bằng thì tuyệt tự.

– Đôi khi nó chỉ con thông minh, khá giả mà không chỉ số bằng một vài đường đậm, sâu.

Write a comment

Comments: 0